Eerste hulp maatregelen

beschikbare talen: Общи правила за вътрешно приложение General principles for internal application Eerste hulp maatregelen Ogólne zasady stosowania wewnętrznego

Eerste hulp maatregelen in geval van onjuiste toediening

Als het extract in uw ogen komt, gelieve onmiddellijk te spoelen met stromend water (warm, indien mogelijk) en een arts raadplegen indien nodig. In het geval van huidirritatie dient het betreffende gebied onmiddellijk met veel water gewassen te worden. 

 

 

 

.